Zásady ochrany osobních údajů [GDPR]


TAKERA - Michal Makovec,
Osvoboditelů 1577/6, Humenné 06601, Slovensko
IČ: 44700792, Reg. OÚ Humenné, číslo ŽR 720 16036
(dále jen ‘Michal Makovec - TAKERA)

Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků našich stránek a uživatelů našich služeb. Respektujeme soukromí všech dotčených osob, se kterými jsme v kontaktu; bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracováváme sami nebo jinými stranami. Je pro nás důležité, aby každý chápal, které osobní údaje o Vás zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou vaše práva. Proto Vás vyzýváme, abyste si přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů, které Vám poskytnou více informací o zpracování Vašich osobních údajů naší společností Michal Makovec – TAKERA Sports.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů určují, jak zpracováváme Vaše osobní údaje při vykonávání činností v postavení provozovatele nebo zprostředkovatele.

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat i bez upozornění. Proto Vás žádáme, abyste se pravidelně seznamovali s jeho zněním. Tato verze prohlášení byla vydána dne 24.8.2021.

Osobní údaje o Vás můžeme zpracovávat o návštěvnících naší webové stránky/stránek, v závislosti na tom, jak se s námi rozhodnete komunikovat. Bez ohledu na situaci slibujeme, že Vaše osobní údaje nikdy neprodáme, nezkomercializujeme ani nepoužijeme v rozporu s platnými předpisy na ochranu údajů.

Společnost Michal Makovec – TAKERA Sports respektuje vaše soukromí, bez ohledu na to, zda Vaše osobní údaje zpracováváme sami nebo jménem jiných stran. Pro nás je důležité, abyste chápali, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou Vaše práva. Proto Vás vyzýváme, abyste si přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů, které Vám poskytnou více informací o zpracování Vašich osobních údajů společností Michal Makovec – TAKERA Sports.

Mobilní telefony a mobilní aplikace

Při prohlížení našich stránek z telefonu, tabletu nebo podobného zařízení je naše stránka optimalizována. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány podobně jako při prohlížení z počítače.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete při objednávání zboží a podobně.

Především jsou to údaje nezbytné k vyřízení vaší objednávky nebo reklamace, ale také k zaslání newsletteru, vedení věrnostního programu, zveřejnění reference a pod.

Cookies

Automaticky zpracováváme cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílá navštívené webové stránky. Umožňuje jim zapamatovat si informace o jednotlivých návštěvách na stránce, jaký jazyk je preferován i jiná nastavení. Je to velmi užitečné, protože při opakované návštěvě stránky je prohlížení snazší a efektivnější,

Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ soubory cookies, nebo soubory „relace“: trvalý soubor cookie bude uložen ve webovém prohlížeči a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud není před datem vypršení platnosti vymazán uživatelem; cookies relace vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč zavřen.

Cookies používané našimi poskytovateli služeb

Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookies a tyto cookies mohou být uloženy ve vašem počítači při návštěvě našich webových stránek.

Pro analýzu používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek prostřednictvím souborů cookies. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření přehledů o používání našich webových stránek. Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na této stránce.

Používáme Facebook Pixel k analýze použití našich webových stránek. Tato služba používá soubory cookies k zajištění toho, aby se naše reklamy zobrazovaly správným lidem a vytvářely reklamní publikum. Můžete si prohlédnout pravidla ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb na této adrese

Správa souborův Cookies

Informace o zpracování cookies můžete nalézt v sekci Web a Cookies.

Účel pro který se shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje

Proč a kdy zpracováváme vaše osobní údaje:

Při nákupu zboží, abychom mohli vyřídit a doručit vaši objednávku k vaší spokojenosti. Pro případ problémů s doručením nebo jiných překážek můžeme s vámi komunikovat a situaci vyřešit.

Při poskytování služeb, při komunikaci s vámi a řešení dotazů a problémů je nezbytné s vámi komunikovat, a proto na základě poskytnutých údajů vám umíme pomoci. Je možné, že nastanou i případy, kdy bude nutné vaše údaje předat i třetím subjektům – dopravce, servis a pod.

Při vaší registraci, pokud nám zadáte vaše osobní údaje, můžeme s vámi komunikovat a informovat vás o stavu vaší objednávky.

Při naší marketingové činnosti:

Oznámení o novinkách, akcích, soutěžích a podobných aktivitách vám zašleme na základě vašeho souhlasu. pokud o tyto informace ztratíte zájem, jednoduše se z jejich odběru odhlásíte.

Při hodnocení dodaného zboží a poskytnutých služeb. Na základě vašeho nákupu vás můžeme požádat o ohodnocení naší práce a zboží, které jste si zakoupili.

Při uplatnění vašich a našich vzájemných práv a oprávněných nároků souvisejících například s provedením kontroly státního orgánu, případně na vymožení neuhrazené pohledávky az dalších závažných důvodů.

Na základě čeho zpracováváme vaše osobní údaje

Abychom mohli uzavřít a plnit smlouvy

Podstatnou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom mohli uzavřít kupní smlouvu na zboží, o které máte zájem. Po uzavření smlouvy použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám zboží mohli doručit. To je právní důvod, který nám umožňuje spokojenosti vyřídit vaši objednávku.

Poskytování vašich osobních údajů třetím subjektům

Vaše údaje poskytneme třetím subjektům v těchto odůvodněných případech:

Při doručení zboží: abychom vám mohli vybrané zboží doručit vámi zvoleným dopravcem je nutné předat mu vaše osobní údaje, na základě kterých vám bude schopen přímo zboží doručit. Dopravci poskytneme pouze údaje, které vyplníte ve vaší objednávce. Jedná se především o tyto údaje: vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i částku, kterou je třeba dopravci při převzetí zboží uhradit. Dopravce může vaše osobní údaje použít pouze za účelem doručení zboží a poté je povinen je neprodleně smazat.

Při doručení zboží, které není na skladě u nás: může se stát, že některé druhy zboží se nacházejí na skladě našeho smluvního partnera. Aby bylo objednané zboží co nejdříve u vás, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje našemu smluvnímu partnerovi, který objednávku vyřídí. Smluvnímu partnerovi poskytneme především tyto údaje: vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Smluvní partner poskytnuté vaše osobní údaje předá dopravci, aby mohlo být zboží doručeno přímo k vám. Oba třetí subjekty použijí vaše osobní údaje výlučně za účelem vyřízení a doručení objednávky a následně je neprodleně smažou.

Při platbě platební kartou: nejsme vaše banka, a proto nemáme údaje o vašich platebních kartách. Vašimi údaji disponuje výlučně vaše banka a zajištěná platební brána.

Doba zpracovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, k němuž byl udělen souhlas, budou Vaše osobní všeobecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Osobní údaje, které souvisí s plněním našich povinností jednak ze smlouvy mezi námi nebo souvisí z povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (daňové předpisy) musí být zpracovávány bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je to nejméně 10 let).

Údaje z vašeho uživatelského účtu zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Naše technické zabezpečení nedovoluje přístup k vašim osobním údajům.

Zabezpečení hesel

Zabezpečení hesel je prováděno naším internetovým partnerem.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, provést opravu nebo doplnit vaše osobní údaje, právo usnést námitku, požádat o omezení zpracování, podat stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, ale také právo na přístup k nim a právo být informován o jakýchkoli porušeních jejich zabezpečení. To všechno jsou práva, která vám poskytneme.

Doplnění a upravení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje spravujete především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu (Můj účet). Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení a pod.

Smazání vašich osobních údajů

V případě zájmu nás můžete požádat o vymazání údajů o vás. Vymazání údajů se však nebude týkat údajů na dokumentech, které je nutno uchovávat ve smyslu zákona (např. faktury, dobropisy apod.). Pokud vaše údaje budeme potřebovat k uplatnění našich práv vůči vám, může být vaše žádost odmítnuta (např. neuhrazená pohledávka, probíhající reklamační řízení).

Údaje o platebních kartách nejsou ukládány u nás, ale u platební brány. V případě, že chcete tyto údaje vymazat, musíte kontaktovat platební bránu, jejímž prostřednictvím jste platbu prováděli.

Právo na výmaz vašich osobních údajů máte v těchto případech:

Zánik účelu, pro které byly zpracovávány
Odvolání souhlasu ke zpracování údajů a neexistence důvodu jejich uchování
Vznesení námitky proti jejich zpracování s prokázáním, že váš zájem splňuje všechny předpoklady k provedení takového výmazu
Osobní údaje jsou zpracovány nezákonně
Povinnost vymazání stanoví zvláštní právní předpis
Osobní údaje se týkají nezletilých osob
V tomto případě nás kontaktujte prostřednictvím naší mailové adresy.

Vznesení námitky

Pokud máte konkrétní důvody, proč nesouhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, můžete podat námitku. Námítku podejte prostřednictvím naší mailové adresy info@takera.sk

Podání stížnosti

Pokud jste přesvědčeni o tom, že zpracováváním vašich osobních údajů se dopouštíme protiprávního jednání, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsme ale přesvědčeni, že vzájemnou korektní komunikací vyřešíme problém, který vás v tomto směru trápí. V případě potřeby řešit ochranu osobních údajů nás kontaktujte na telefonních číslech a mailové adrese uvedených v kontaktech.

Přihlásit se

Megamenu

Váš košík

V košíku již nejsou žádné položky