Rovnováha, nech už jej rozumieme na úrovni tela či ducha, zohráva v našich životoch nesmierne dôležitú úlohu. Možno si to ani neuvedomujeme, obzvlášť ak sme zdraví a nesužuje nás žiadne obmedzenie pohybového aparátu, ale rovnováhu si vyžadujú všetky naše každodenné a pomerne automatizované činnosti, ako je stoj, sed, chôdza, manipulácia s predmetmi a podobne.

Schopnosť udržať rovnováhu však nemusí byť pre každého niečím samozrejmým. I keď ide v podstate o prirodzený pohyb, mnoho ľudí ju môže do rôznej miery postrádať. Okrem zranení či chronických ochorení sa na strate či oslabení našich balančných schopností podpisuje predovšetkým prevažujúci sedavý spôsob života.

Zlepšenie koordinácie, stability a obratnosti

Cvičenie na balančných doskách je vhodné takmer pre každého bez ohľadu na fyzickú zdatnosť či vek. Aj aktívny športovci si pri ňom prídu na svoje. Vo všeobecnosti ide o cvičenie, ktoré zlepšuje mobilitu, koordináciu, obratnosť a schopnosť tela reagovať na vonkajšie podnety. Vďaka tréningu na balančnej doske sa človek môže doslova zladiť s vlastným telom. Stabilita tela ide ruku v ruke so schopnosťou plynulého prechodu z pohybu do pohybu, z jednej polohy do druhej. Vo výsledku tak dochádza k zlepšeniu celkovej motoriky, skráteniu reakčného času a úspore energie pri rôznych fyzických aktivitách.

Prevencia úrazov

Pravidelné balansovanie okrem motoriky a obratnosti zlepšuje tiež schopnosť priestorovej orientácie. To všetko pomáha predchádzať bežným úrazom, ako sú vyvrtnuté členky, či rôzne zlomeniny spôsobené pádom. Dobrá koordinácia v spojení s rýchlym reakčným časom zvyšuje pravdepodobnosť, že stabilizujeme telo v prípade hroziaceho nebezpečenstva. Balansovanie navyše výrazne posilňuje kĺby, ktoré sú pomerne náchylné k zraneniam. Vedecké štúdie potvrdzujú, že pravidelným balansovaním sa napríklad členok stáva robustnejším, pohyblivejším, a súčasne pevnejším.

axiski ski board na sneh
axiski ski board na sneh
axiski ski board na sneh

Pevný stred tela a zlepšenie postoja

Veľká skupina prekrývajúcich a navzájom na seba nadväzujúcich svalov od krku až po oblasť medzi nohami utvára to, čomu hovoríme „stred tela“. Tieto svaly nielen držia a podporujú trup, ale stabilizujú celú našu chrbticu. Každý jeden náš pohyb vychádza z a je závislý od podpory týchto svalov. Výzva dosiahnuť a udržať rovnováhu je výzvou pre stred tela. Nerovnováha stimuluje medzirebrové svaly, brušné svaly, hlboké svaly chrbta a panvy, ktoré spolu tvoria tzv. hlboký stabilizačný systém. Vzájomnou aktivitu týchto svalov a ich posilňovaním vzniká skutočne pevný stabilný trup, ktorý je schopný odolávať pomerne veľkým záťažiam.

Pevný stred plní významnú úlohu v ochrane chrbtice proti pôsobiacim silám, záťaži a náporu na jej štruktúry.

Vďaka pravidelnému posilňovaniu a spevňovaniu stredu tela balansovaním možno nielen predchádzať zraneniam chrbtice, ale predovšetkým zlepšiť si celkové držanie tela. Guľatý chrbát a ramená prepadnuté dopredu sú odrazom dnešnej doby, ľudí zhrbených pred monitormi a displejmi. Balansovanie je jedným z najúčinnejších liekov na tento civilizačný neduh.

Potrava pre mozog

S rozvojom rovnováhy, stability a postoja sa nerozlučne spája aj rozvoj koncentrácie a zamerania pozornosti. Schopnosť mozgu riadiť koordinovať hemisféry a zdokonaľovať jemnú motoriku závisí od celkovej vyrovnanosti v tele a od fungovania vestibulárneho systému. Ten sa nachádza vo vnútornom uchu a hovoríme mu tiež orgán rovnováhy.

Vestibulárny systém možno v tomto zmysle chápať ako priestorovú percepciu sveta okolo nás. Priekopníčka teórie senzorickej integrácie, Dr. Jean Ayersová vo svojom výskume a pri terapiách porúch vnímania prišla na to, že pravidelné balansovanie prináša výrazné zlepšenie uvedenej integrácie. Zlepšuje ovládanie zraku, koordináciu, rozvoj reči a koncentráciu.

Balansovanie si vyžaduje konštantnú pozornosť, sústavné zameranie na jednu vec. Ide o plne vedomý pohyb, ktorý utvára a upevňuje neurálne prepojenie mysle a svalov. Ako sme už uviedli na začiatku, balansovanie je vhodné takmer pre každého. Možno začať s celkom jednoduchými cvikmi, postupne sa zlepšovať a do tréningu prinášať nové výzvy. Je priam až úsmevné, že jedna pomôcka, jedno náčinie, jednoduchá doska, dokáže priniesť do života toľko pozitívneho. Preto neváhajte a s radosťou balansujte!