You cannot place a new order from your country. United States

Black Friday výpredaj

So službou DROP SHIPPING Vám ponúkame zasielanie tovaru priamo k Vášmu zákazníkovi.

Podmienky tejto služby sú následovné:

V takomto obchodnom vzťahu vystupujeme naša firma len ako sprostredkovateľ, nie ako predajca. To znamená, že predajca (Vaša firma) je povinný konečného spotrebiteľa vopred informovať. Všetko, čo vyplíva z povinnosti predajcu a obchodnej zmluvy znáša predávajúci a nie sprostredkovateľ. Jedná sa o náležitosti ako napr. vystavenie Faktúry/daňového dokladu a jeho doručenie kupujúcemu, dodanie informácie ako postupovať pri vybavení reklamácie, o reklamačnom poriadku, o obchodných podmienkach, spôsobov vrátenia tovaru atď. Samotný obchodný vzťah je teda medzi objednávateľom (Vaša firma) a konečným spotrebiteľom.

Objednávku môžete zaslať 1. e-mailom, 2. telefonicky, 3. B2B portal (eshopo). Pri každom z týchto spôsobov je potrebné:

  • Zadať úplnú adresu a telefónne číslo konečného zákazníka, ktorému je tovar určený (za problémy pri odoslaní objednávky v dôsledku neúplnej adresy nenesie sprostredkovateľ zodpovednosť).
  • Zrozumiteľne uviesť o aký tovar sa jedná a v akom množstve.
  • Zákazník dostane zásielku výlučne s tovarom, ostatné doklady je predajca povinný mu doposlať.
  • Tovar je možné odoslať na dobierku, alebo na platbu vopred. Pri dobierke je potrebné presne uviesť výšku dobierkovej sumy. Po pripísaní dobierky na náš účet Vám zašleme rozdiel medzi zaplatenou dobierkou a nami fakturovanou sumou (dohodnutou cenou). Pri platbe vopred je potrebné, aby ste nám vopred uhradili túto fakturovanú sumu.
  • K takýmto objednávkam zasielaným priamo k zákazníkovi účtujeme manipulačný poplatok vo výške 2 eur bez dph, ktorý zahŕňa naše náklady spojené s administráciou.
  • Postup a podmienky pre objednávku zaslanú cez B2B portál (eshop) sú rovnaké ako pri objednávke e-mailom. V objednávkovom formulári zadáte však novú adresu dodania a vypíšete tam údaje konečného spotrebiteľa. 

Objednávateľ: Maloobchodný predajca

Sprostredkovateľ: Veľkoobchod, ktorý zrealizuje prípravu tovaru na expedíciu, balenie a následné odoslanie tovaru

Spotrebiteľ: Koncový zákazník, ktorý si tovar objednal u maloobchodného predajcu.