Cycliq FLY6 - Online manuál

ZAREGISTRUJ SI SVOJU KAMERU

Registrácia Vašej novej kamery Fly6 je dôležitá. Zaregistrovanie prístroja Vám umožní prijímať nové správy o softvérových aktualizáciách, ovládačoch, nových funkciách a užívateľských tipov. Pre registráciu prístroja klinknite na odkaz nižšie, alebo použite mobilnú aplikáciu CycliqPlus..

REGISTROVAŤ FLY6 CE GEN2

 

Nastavenie kamery FLY6 Generation2

Tieto jednoduché inštrukcie Vám umožnia nastaviť kameru pred jej použitím

 

 

Nabíjanie kamery FLY6

Kameru FLY6 Gen2 je potrebné pred použitím nabiť a to pomocou dodávaného USB kábla. Po zapojení kábla do siete je dobitie kamery signalizované rozsvietením zelenej LED diódy. 

 

Stiahni aplikáciu CycliqPlus

Počas nabíjania kamery si stiahnite do svojho zariadenia mobilnú aplikáciu CycliqPlus, ktorá je dostupná vo vašom mobilnom obchode, alebo na odkazoch nižšie.

stiahni

 

stiahni

Kontrola SD karty

Vaša kamera FLY6 obsahuje predinštalovanú SD kartu. Odporúčame pravidelné vykonanie formátovacieho procesu na SD karte, aby bol záznam z jazdy zapísaný. Formátovanie karty je možné vykonať cez aplikáciu CycliqPlus

 

Uchytenie držiaka kamery k bicyklu

Držiak umiestnite k zadnej strane sedlovky a pevne utiahnite Velcro páskou. Súčasťou balenia sú adaptéry pre rôzne typy a priemery sedloviek.

stiahni

 

stiahni

Uchytenie kamery do držiaka

Nasmerujte kameru zvislo  a zasuňte do držiaka pod 23° uhlom. Otočným pohybom v smere hodinových ručičiek kameru namontujete k držiaku - počuť bude kliknutie.

 

Zapnutie kamery

Pre zapnutie kamery zatlačte a podržte tlačidlo zapnutia kamery po dobu 2 sekúnd. Počuť bude ohlasovací tón v kombinácií s rozsvietením LED žiariviek v kruhovom obvode kamery. 

stiahni

 

stiahni

Nastavenie predvoľby

Zatlačením tlačidla "Q" zvolíte požadovanú intenzitu osvetlenia, kým tlačidlo "POWER ON" umožní vyber jedného z troch svetelných režimov. Tieto nastavenia viete zvoliť aj cez aplikáciu CycliqPlus.

 Video manuál

Stopni, ulož, zdieľaj.

FLY6 má funkciu "uloženie incidentu", ktorá v prípade potreby automaticky uloží segment záznamu a znemožní jeho opätovné prepísanie.

 

STOPNI TO

stiahni

INTELIGENTNÁ TECHNOLÓGIA s funkciou instantného zaznamenania incidentu v prípade vertikálneho vyklonenia kamery o 60°. Ak ste účastníkom nehody, resp. z bicykla spadnete, Fly6 automaticky uzamkne a uloží zábery, takže ich nebude možné prepísať.

ULOŽ TO

stiahni

Ak ste svedkami incidentu, alebo si chcete uložiť segment záznamu z jazdy, stlačte a podržte 2 sekundy tlačidlo "Q" na Ľavej strane kamery FLY6. Tento úkon automaticky uzamkne a uloží požadovaný záznam na SD kartu a znemožní jeho opätovné prepísanie.

ZDIEĽAJ TO

stiahni

Po každej jazde si môžete pozrieť záznam a to pripojením kamery k vášmu desktop PC pomocou USB kábla, alebo pripojením k mobilnému telefónu s OTG káblom. Nezabudnite sa podeliť s vašim zážitkom aj s našou komunitou a to zdieľaním videa na odkaze vyššie.

Obsluha a starostlivosť o Vašu kameru FLY6 CE Generation.

Nasledujte pozorne inštrukcie nižšie pre Vaše pohodlie a maximálny úžitok z jazdy.

 

AKTUALIZÁCIE

stiahni

Z času na čas skntrolujte, či sú dostupné nové firmware aktuálizácie, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie CyliqPlus. Aplikácia umožňuje aktualizovanie najnovších ovládačov a nastavenie funkcií pre bezchybnú operáciu kamery.

VODOTESNOSŤ

stiahni

Uistite sa vždy pred a počas jazdy, že záslepka USB otvoru na vrchnej strane kamery chrániaca kameru pred vniknutím vody a nečistôt z cesty je zasunutá.

SD KARTA

stiahni

Veľmi dôrazne Vám odporúčame pravidelné vykonanie formátovacieho procesu na SD karte, aby mohol byť záznam z jazdy zapisovaný bez problémov. Formátovanie karty je možné vykonať aj cez aplikáciu CycliqPlus.

ČISTENIE FLY6

stiahni

Pred čistením kamery sa uistite, že záslepka otvoru USB je úplne zasunutá. Aby sa predišlo poškriabaniu ochranného skla šošoviek, kameru utierajte len jemne vlhkou handričkou. Nepoužívajte chemické prostriedky, detergenty, ani príliš veľa vody.

UPOZORNENIE

  • Pozor! V žiadnom prípade nemodifikujte tento prístroj.
  • Fly6 CE Gen2 nie je hračka: zamedzte prístup ku kamere deťom.
  • Vyvarujte sa priamemu pohľadu zblízka na rozsvietené LED svetlá.
  • Nevnárajte kameru Fly6 CE do vody, alebo iného roztoku.
  • Zamedzte akémukoľvek pádu alebo odieraniu kamery.
  • Ubezpečte sa dôsledne o uzatvorení vodotesnej záslepky otvoru USB
  • V prípade nedodržania týchto inštrukcií, alebo pri inom nesprávnom zaobchádzaní nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú na tomto zariadení.
  • Fly6 CE má integrovanú lithium-ion batériu. Je Vašou povinnosťou takúto batériu zlikvidovať bezpečne podľa predpisov a miestnych zákonov vzťahujúcich sa na likvidáciu takéhoto druhu odpadu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

FLY6 CE Generation2 je navrhnutá na použitie ako zadné bezpečnostné svetlo na bicykle s možnosťou video a audio záznamu.

Výrobca, distribútor a predajca sa striktne vyhraňujú pred akoukoľvek priamou, alebo nepriamou zodpovednosťou za škody na zariadení, zdraví, majetku alebo jeho strate, spôsobenou nesprávnou obsluhou zariadenia, jeho nezodpovedným používaním, alebo nedostatočnou starostlivosťou.

Přihlásit se

Megamenu

Váš košík

V košíku již nejsou žádné položky